Welkom op mountaincabins.eu. Als je doorgaat met bladeren en het gebruik van deze website ga je akkoord en ben je gebonden aan de volgende bepalingen en voorwaarden die samen met het privacybeleid de regels vormen voor het gebruik van deze website. Als u het oneens bent men één van onderstaande bepalingen of zelfs een deel ervan, mag u mountaincabins.eu en de informatie daarop niet verder gebruiken.
GEBRUIKSVOORWAARDEN


De termen “mountainscbains.eu” of “onze” of “wij” verwijst naar de eigenaar van deze site welke door Joris Van den Bergh, wonende te Beveren-Waas in België, werd geregistreerd. De term “U” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van deze site.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
Untitled Page
Gebruiksvoorwaarden
en privacybeleid
1. De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

2. Deze website maakt geen gebruik van cookies, maar de mogelijkheid bestaat dat scripts van derden, die op deze site gebruikt worden wel cookies installeren. Als u deze site blijf gebruiken erkent u dat u zich bewust bent van deze mogelijkheid. De enige informatie die wij verzamelen van u is deze die u tijdens uw registratie aan ons hebt gegeven. Deze informatie is steeds beschikbaar en kan u zelf controleren en aanpassen.

3. Omdat de gegevens op deze site worden gegeven en beheerd door de geregistreerde leden van deze site en mountaincabins.eu enkel de site ter beschikking stelt om deze gegevens geordend weer te geven, bieden wij, noch derden, geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, de volledigheid, geschiktheid en prestaties van de informatie of materialen gevonden of aangeboden op deze website voor gelijk welk doel. U erkent dat deze informatie en materialen onnauwkeurigheden en fouten kunnen bevatten en ontslaat ons van alle aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste zin en toegestaan door de wet. U moet begrijpen dat alle informatie op deze website is verzameld van andere sites of door gebruikers zelf werden toegevoegd of aangepast waardoor we de juistheid van de geleverde informatie, materialen of diensten niet kunnen controleren.

4. Berghutten kunnen door lawines worden verwoest, bergpaden kunnen onbegaanbaar worden of routes gewijzigd en nieuwe toegevoegd. Veel veranderingen kunnen optreden zonder kennisgeving aan ons waardoor er steeds een risico op onjuiste en verouderde informatie op deze site bestaat. Het is daarom uitermate belangrijk dat u zelf, voor u van de informatie gebruik maakt, de informatie toetst aan de werkelijkheid en dat u alle voorzorgsmaatregelen treft om een reis of bergtocht tot een goed einde te brengen.
Het gebruik van informatie, materiaal en diensten op deze website is daarom geheel op eigen risico waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die u via deze site ontvangt aan uw specifieke eisen voldoen.

5. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie werd gegeven bij mountaincabins.eu. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en afbeeldingen of foto’s. De reproductie ervan is verboden en valt onder het auteursrecht dat deel uitmaakt van deze voorwaarden.

6. Doordat de gevens en het materiaal die we op deze site gebruiken ons worden aangeleverd zonder dat we de oorsprong ervan kunnen controleren kan het voorkomen dat we zelf wel gebruik maken van materiaal (foto’s en /of teksten) van derden zonder hun medeweten. Vooral omdat we niet de mogelijkheid hadden de eigenaars ervan te contacteren om hun toestemming te vragen. Mocht u dus opmerken dat uw materiaal zonder uw toestemming op deze site werd gebruikt, hoeft u enkel met ons contact op te nemen, via het contactformulier op deze site. We zullen dan zo snel mogelijk dit materiaal van deze site verwijderen. In geen geval kan het gebruik van jouw materiaal op deze site jou recht geven op enige vergoeding.

7. We laten u toe om uw eigen bestanden en tekst op deze site te plaatsen op voorwaarde dat deze betrekking heeft op het onderwerp van deze site, met name: berghutten, bergen, berggebieden, bergtoerisme en alpinisme. In geen geval mag u items posten, of links plaatsen van pornografische, kind gerelateerde en politieke aard en zaken die wettelijk strafbaar zijn. U mag ook geen scripts plaatsen of op enige andere wijze trachten de werking van deze site te beïnvloeden of onmogelijk te maken. We behouden ons het recht voor om elke toevoeging te verwijderen zonder opgave van reden en vergoeding. Alle commerciële toevoegingen en links zijn onderworpen aan onze goedkeuring.
Overtredingen worden gestraft met onmiddellijke en onvoorwaardelijke uitsluiting, zonder recht op schadevergoeding of terugbetaling. Bovendien blijft u verantwoordelijk voor eventuele schade die u of uw toevoeging (script of wat dan ook) kan hebben veroorzaakt aan mountaincabins.eu of haar gebruikers. Dus, alsjeblieft, gebruik deze site gewoon waarvoor ze bedoeld is en laat al de rest achterwege.

8. Alle handelsmerken die op deze site voorkomen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

9. Ongeoorloofd gebruik van deze site kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafvordering.

10. Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we het steeds eens zijn met de inhoud ervan omdat we daar geen invloed op hebben. Derhalve dragen we ook geen verantwoordelijkheid hiervoor.

11.  Mountaincabins.eu kan de expertise, noch de kwaliteit en verantwoordelijkheidszin van berggidsen controleren. Indien u dus een beroep doet op één van de gidsen op deze site doet u dat op uw verantwoordelijkheid en ontslaat u mountaincabins.eu van alle aansprakelijkheid voor de activiteiten die u met deze gids onderneemt.

12. Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van België, Beveren-Waas.PRIVACY BELEID


13. Mountaincabins.eu stelt alles in het werk op uw privacy op deze site te beschermen. Alle door u geleverde informatie zal enkel gebruikt worden in overeenstemming met dit privacy beleid.
Mountaincabins.eu kan dit beleid soms wijzigen en deze pagina bijwerken zonder voorafgaandelijke verwittiging. U bent dus gehouden om regelmatige dit beleid te herlezen om na te gaan of u zich met deze wijzigingen akkoord kan verklaren.
De laatste aanpassing van dit beleid was op 01/02/2016.

14. De informatie die we van u opvragen hebben we nodig om beter uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere dienstverlening, en in het bijzonder om volgende redenen:
Voor het bijhouden en onderhouden van het interne gegevensbestand.
Het verbeteren van onze producten en diensten.
Het periodiek sturen van nieuwsbrieven en promotionele e-mails over nieuwe producten, aanbiedingen en informatie waarvan we denken dat u deze wellicht interessant kan vinden.

15. Indien we u e-mail sturen zal dit steeds zijn onder de opt-out-regels en u zal uzelf steeds op deze berichten kunnen uitschrijven, met uitzondering van sporadische technische mails die u, als gebruiker van onze diensten, belangrijke informatie verschaft over de status van onze site.

16. Op elk ogenblik zal u in staat zijn om de informatie die u aan ons verschaft heeft in te kijken en te wijzigen.

17. Nogmaals, mountaincabins.eu gebruikt geen cookies, kleine bestandjes de op jouw computer geplaatst worden, en houdt daardoor ook geen geschiedenis bij, maar we sluiten niet uit dat scripts van derden, die op onze site gebruikt worden, dit wel doen. Zo gebruiken we een trafiek log om na te gaan welke pagina’s het meest gebruikt worden. Dit helpt ons in de analyse van het dataverkeer en maakt het ons mogelijk om onze website, waar nodig, te verbeteren. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische analyses en uitsluitend voor eigen gebruik.

18. Deze site bevat links naar andere websites. Echter, zodra je deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle over die andere websites hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan deze sites geeft en dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement welke van toepassing is op de website in kwestie.


DISCLAIMER

19. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door mountaincabins.eu en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, zijn we niet verantwoordelijk of geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen dat u in deze informatie stelt is daarom strikt op uw eigen risico.
Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of verstrekte informatie is nog steeds up-to-date is voordat u deze informatie gaat gebruiken.

20. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

21. Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan van mountaincabins.eu. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of dat we achter de standpunten staan die zij innemen.

22. Alles wordt eraan gedaan om deze website online te houden. Echter, mountaincabins.eu neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website indien deze tijdelijk niet meer beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.


COPYRIGHTS


23. Deze website en de inhoud is copyright van mountaincabins.eu - © mountaincabins.eu 2016 Alle rechten voorbehouden. Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd door hun eigenaren.
Elke herdistributie of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden.